İndirim!

Hijyen Belgesi (MEB Onaylı)

 300,00

Kategoriler:

Hijyen Eğitimi Nedir?

Hijyen Eğitim Belgesi Nedir özeti; Öncelikle gıda üretimi, satışı ve su sektöründe çalışan personele hijyen eğitimi verilmelidir. Hijyen eğitimi alan personelin uygun ortam sağlandığında, sağlık ve hijyen kurallarına uygun olarak gıda üretimi, satışı ve su sektöründe çalışırken halk sağlığını korunmasına ve geliştirmesine katkı sağlamak amaçlanmaktadır.

5 Temmuz 2013 tarihli 26968 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Hijyen Eğitimi Yönetmeliğinin 2. Maddesinde de belirtildiği üzere;

Gıda üretim ve perakende iş yerlerinde çalışanlar hijyen eğitimi almalıdır.
İnsani tüketim amaçlı sular ile doğal mineralli suların üretimini yapan iş yerlerinde çalışanlar hijyen eğitimi sertifikası almalıdır.
Kaplıca, hamam, sauna, berber, kuaför, dövme ve piirsing yapılan yerler, masaj ve güzellik salonları ve benzeri yerlerde çalışanlar da hijyen eğitimi almalıdır.
Otel, motel, pansiyon ve misafirhane gibi yerlerde çalışanlar da hijyen eğitimi kursuna katılmalıdır.
Komisyon tarafından hijyen eğitimi verilmesi uygun görülen diğer iş kollarında çalışanlar ve işe yeni başlayacak olanların Hijyen Eğitimi alma zorunluluğu bulunmaktadır.
Daha geniş bilgi almak için Geniş olarak meslekler icra edilen iş ve firma sektörel olarak anlatılmış yazımızda Hijyen eğitimi sertifikası kimler için gerekli? sorusuna yanıt veriyoruz.

Hedef

Hijyen Belgesi Nedir sorusunun karşılığı yönetmelik içinde ise hijyen kursuna katılanların, aşağıda belirtilen kriterleri yerine getirmeleri hedeflenmektedir.

Kişisel hijyen ilkelerini ve uygulamalarını esas itibarıyla bilir
Tuvalet sonrasında veya herhangi bir yere temas sonrasında ellerini usulüne uygun olarak sıvı sabun veya köpükle yıkar, kağıt havluyla kurular.
Maske, bone ve önlük gibi koruyucu giysileri giyer.
Verdiği hizmet sırasında sebep olabileceği hastalıkları, hastalık kaynaklarını ve bulaşma yollarını öğrenir.
Hastalıklardan korunma yollarını, bulaşmayı engelleyici kişisel önlemleri ve başkalarının hasta olmaması için yapılması gerekenleri bilir.
Konu hakkındaki mevzuatı, mevzuattan kaynaklanan sorumluluklarını ve mevzuatın getirdiği yaptırımları bilir.

İçerik

A. GIDA ÜRETİM PERAKENDE SATIŞ VE SU SEKTÖRÜNDE BULAŞICI HASTALIKLAR

Mikrobiyoloji
Mikrop tanımı
Çeşitleri
Bakteri
Virüs
Mantar
Parazit
Yaşama ve üreme şartları
Hastalık yapma güçleri
Bulaşma Yolları
Ağız yolu
Temas Yolu
İnsan-insan
Hayvan-insan
Eşya-insan
Hava yolu
Enfeksiyon zinciri
Enfeksiyon kaynağı
Bulaşma yolu
Sağlam kişiye bulaşma
Sık görülen hastalıklar
Ağız yolu ile bulaşanlar
Temasla bulaşanlar(insan-insan, hayvan-insan, eşya-insan)
Hava yoluyla bulaşanlar

B. GIDA ÜRETİM PERAKENDE SATIŞ VE SU SEKTÖRÜNDE BULAŞICI HASTALIKLARA YÖNELİK KORUYUCU YAKLAŞIMLAR

Ağız yolu ile bulaşan hastalıklarda koruyucu yaklaşımlar
El temizliği
Tuvalet sonrası temizlik
Öksürük-aksırık ile gıda bulaşmanın önlenmesi
Temasla bulaşan hastalıklarda koruyucu yaklaşımlar
İnsan-insan teması
Hayvan-insan teması
Eşya-insan teması
Hava yoluyla bulaşan hastalıklarda koruyucu yaklaşımlar
Damlacıkla bulaşanlar
Direkt temasla bulaşanlar

C. HİJYEN EĞİTİMİNE İLİŞKİN YASAL DURUM

1. Çalışanlara yönelik yasal durum

a. Çalışanlara yönelik hijyen eğitimi alma mecburiyeti
b. Çalışanlara yönelik hijyen eğitimine ilişkin sorumlulukları
c. Çalışanlara yönelik yaptırımlar

2. İş yeri sahiplerine ve işletenlerine yönelik yasal durum

a. İş yeri sahiplerinin ve işletenlerin sorumlulukları
b. İş yeri sahiplerinin ve işletenlerin mecburiyeti
c. İş yeri sahiplerine ve işletenlerine yönelik yaptırımlar